Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață

privată este una din misiunile fundamentale ale restaurantului: GRAFFITI URBAN FOOD.

Restaurantul functioneaza prin intermediul operatorului:

-Societatea  TANDEM CLASS SRL cu sediul Bucuresti, Sector 6, Str. Aleea Compozitorilor nr. 7, camera

1,bl G10,sc 1,et 10,apt 64 numar de ordine la Registrul Comertului Bucuresti J40/1145/2010,

CUI 26477691, reprezentata prin dl. Cristian Dinu – Administrator.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în

conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România,

inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau

identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi

un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau

mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,

economice, culturale sau sociale.

 1. CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți client sau potențial client colectăm date cu caracter personal în urma celor mai

multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Printre

tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără:

 1. a) numele si prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dvs.;
 2. b) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing sau în cursul

participării la concursuri, tombole sau anumite oferte promoționale;

 1. c) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii într-un programul dedicat membrilor

noștri și/sau într-un program de fidelitate;

 1. d) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 2. e) pozele realizate în cadrul restaurantelor noastre cu ocazia anumitor evenimente;
 3. f) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile

noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice (cum ar fi intrarea în

restaurant, holuri), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de

supraveghere, cardurile de acces și alte tehnologii).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu

furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei

obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract, există posibilitatea

de a nu putea să vă oferim anumite servicii, de exemplu: dacă nu ne furnizați nume, prenume,

adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare sau o comandă,

nu vom putea să efectuăm rezervarea sau comanda.

Dacă sunteți potențial angajat,colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice

altă informație transmisă odată cu CV-ul.

Dacă sunteți utilizator al site-ului noastru: www.restaurantgraffiti.ro,colectăm ora și data accesării

site-ului și adresa IP din care a fost accesat site-ul.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a furnizorilor sau partenerilor noștri de

afaceri,colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de

societatea pe care o reprezentanți în cursul negocierilor și/sau în contractele pe care le încheiem.

Dacă sunteți angajat,vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la

cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta

sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil

pentru orice furnizare de date personale.

DATE SENSIBILE

Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea

religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date

genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau

orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți. Putem folosi

datele privind sănătatea furnizate de dvs. pentru a vă servi mai bine și a vă îndeplini nevoile

speciale (de exemplu, pregătirea mâncării fără includerea unor alimente la care sunteți alergic,

furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități).

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Dacă sunteți client:

 1. a) Rezervări restaurant sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru anumite

evenimente organizate sau ce pot fi organizate:Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru

a vă rezerva un loc în cadrul restaurantului si (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte

transmise de dvs. Temei: încheierea unui contract.

 1. b) Comenzi cu ridicare sau livrare:Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a putea

îndeplini comenzile efectuate de dvs. indiferent dacă optați pentru ridicare personală sau livrare

Temei: executarea contractului de prestări servicii de restaurant.

 1. c) Feedback: Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura ca v-ați simțit bine cu

noi.Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a

oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri

 1. d) Marketing: Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum

newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte

oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. Temei: ne bazăm pe interesul

legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind

de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs.

înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem

la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop

de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente în cadrul restaurantelor noastre, este

posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul

online pentru a arăta și celorlalți cum sunt evenimentele noastre.

În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, avem grijă ca fotografiile să

nu evidențieze anumite persoane si vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul

că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul

la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

 1. e) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde

cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online, este posibil să vă trimitem

un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea, (iii) pentru a va informa despre

modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute în perioada petrecută

în restaurantul nostru. Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte

standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga

noastră disponibilitate.

 1. f) Analiză, îmbunătățire și cercetare: Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a

serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că

întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a

găsi cele mai bune soluții în vederea remedierii acestora. Temei: ne bazăm pe interesul nostru

legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale Restaurantului Graffiti UrbanFood.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet: www.restaurantgraffiti.ro,in vederea angajarii:Scop:

evaluarea aplicației dvs. de angajare.Temei: încheierea unui contract.Dacă sunteți angajat, vă rugăm să

vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și

disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus,putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor

activități:

a)Restructurări sau reorganizări interne ori vânzări de active sau părți sociale/acțiuni: Scop: prelucrăm

datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.Temei: interesul legitim de a efectua

operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a

datelor dvs. Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în

conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unor măsuri care să asigureconfidențialitatea

datelor dvs.

 1. b) Securitate: Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a

persoanelor. Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția persoanelor, precum și

protecția bunurilor dvs. și ale restaurantului.

 1. c) Motive juridice: Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include

date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru

investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord

sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste

solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege. Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate

de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter

personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute

și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE? 

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, este posibil să

transmitem informațiile dvs. personale membrilor restaurantului Graffiti UrbanFood, furnizorilor noștri

de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. a) Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din

datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în

numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii

de contabilitate, servicii medicale).

 1. b) Membrii Restaurantului Graffitti UrbanFood ,în calitate de împuterniciți:

pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.

 c)Evenimente: dacă participați la anumite evenimente în cadrul restaurantului, iar acest eveniment

este organizat în colaborare cu terți, datele dvs. personale acordate în vederea  participării la

evenimente pot fi partajate cu ceilalți organizatori și, dacă este cazul, cu alți participanți la eveniment.

 1. d) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse,

servicii sau oferte.

 1. e) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, cosponsorizăm promoții, loterii, tombole, competiții

sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte

companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs. personale

sponsorului colaborator sau unui sponsor terț.

 1. f) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale,(ii) a răspunde solicitărilor

acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Confidențialitatea datelor dvs.

este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale

în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate

din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea

acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz,de fiecare dată

vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este

posibil să colectăm informații despre dvs. de la membrii Restaurantului Graffiti UrbanFood, partenerii

noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Membrii Restaurantului Graffiti UrbanFood:pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru

care acestea au fost colectate.

 1. b) Parteneri precum: eJobs, publi24, OLX, licee profesionale în vederea angajării de personal.
 2. c) Cosponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții

sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri

sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem colecta

datele dvs. personale de la sponsorul colaborator sau de la un sponsor terț în vederea organizării

acestora și pentru acordarea premiilor câștigătorilor. În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs.

colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de

la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre.

(a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS

PERSONALE?”). În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce

la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Nu, datele dvs. nu vor fi transmise către țări care nu fac parte de Uniunea Europeana sau Spațiul

Economic European.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE 

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această

dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE? 

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor

detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară

sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu înregistrările camerelor de supraveghere nu vor

fi păstrate mai mult de 30 de zile). Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs.

personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea

impusă de lege de a păstra datele , vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și

într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom

șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu

există perspectiva serioasă de angajare în viitor). Dacă informațiile personale sunt imprimate

pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur care să asigure imposibilitatea de

reconstituire, iar, dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace

tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu

caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea,

precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem(art. 15 din GDPR);

 1. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne

puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

 1. c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele

au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) vați exercitat dreptul la

opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul),

ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

 1. d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați

exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs.

pentru o anumită perioadă (art.18 din GDPR); 8

 1. e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți

sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

 1. f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul

legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR); În cazul în care folosim

datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice

moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în

care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa

dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ? 

Tratăm securitatea dvs. personala în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate,

necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori

distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de

colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice

de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele

personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să

întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date

sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea

pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de

către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se

aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica

de confidențialitate ale site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale. Folosirea

serviciilor de internet oferite de restaurantele noastre cade sub incidența termenilor de utilizare

și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile

respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând

site-ul web al furnizorului de internet.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

 Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă

exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați

trimițând o solicitare (i) prin e-mail la adresa: restaurant@graffitifoods.ro, (ii) prin poșta sau, in

zilele lucrătoare între orele 12.00-17.00, direct la sediul din București, str Carol Davila nr 56A, sector 5,

cod postal 050455, (iii) prin telefon la numărul  +40743445566,în atentia Responsabilului cu Protecția

Datelor, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. De asemenea, în măsura în

care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație

la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact

ale autorității sunt: București, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336,

telefoane :+40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

MODIFICĂRI ALE POLITICII 

Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste

schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând site-ului nostru:

www.restaurantgraffiti.ro.

 Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs.

(de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele

specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare. Ultima actualizare a fost

efectuata in data de 25.02.2020.